FANDOM


Vua George là một ông vua hám gái nổi tiếng. Ông có sáu bà vợ, mỗi bà đẻ ra một con nhân vật chính trong Ngày Xửa Ngày Xưa. Bản thân ông vì lấy vợ nhiều quá nên bị sạn thận, ép thằng hoàng tử bạch mã hiến thận cho ông. Ông cũng thường xuyên lấy dầu ăn ra quan hệ với mấy thằng rể của mình. Hễ hư bộ phận nào trên cơ thể, ông giáng tội cho dân để lấy nội tạng. Ông sống như đế vương, ông chính là kẻ gây nên cuộc cách mạng "Nông trại vui vẻ" do giặc khăn đỏ làm lãnh đạo chống lại sự áp bức bóc lột của thằng bạo chúa. Ông rất hay dê con gái ruột của mình chính là Bạch Tuyết. Ông đã bị chinh phục bởi nhan sắc khốn nạn của con gái mình. Ông loạn luân và cuối cùng ông bị lật đổ bởi Sử Tư Minh và phải chạy ra tuốt tận hoa đông. Ông sống như một con chó đến cuối đời, trốn trong chùa vì sợ bị trả thù nhưng vẫn chết vì bị dao đâm vào năm 26 tuổi.